Warsztaty

Warsztaty rozumiemy jako specyficzną formę pracy, gdzie doświadczony trener dostarcza narzędzi i pilnuje procesu, którym podąża grupa poszukując rozwiązania problemu.

Warsztaty wg. metody The Innovator ® prowadzimy z założeniem, że organizacje mają wewnętrzną zdolność i zasoby do poszukiwania rozwiązań istniejących problemów i wypracowania sposobów poradzenia sobie z nimi. Ta formuła pracy ma jeszcze jeden absolutnie bezcenny aspekt: generuje motywację i zaangażowanie do wdrażania wypracowanych rozwiązań, standardów i procesów. Warsztaty bazują na swobodnej twórczości, to spektakl kreatywnej pracy indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem szeregu narzędzi inspirujących i wspierających proces decyzyjny

Opinie uczestników

Innowator® - proces, narzędzie i metoda

Tematy i cele spotkań czy  zebrań mogą być różne, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna: trudno jest pozyskać zaangażowanie i pełną efektywność wszystkich uczestników. Gdy nadchodzi czas podjęcia końcowych i ostatecznych decyzji, uzyskanie porozumienia bywa czasochłonne i frustrujące. Uciążliwe procesy i brak pewności mogą hamować produktywne skądinąd sesje, prowadząc do straty czasu, niechętnego nastawienia czy niewyrażonych opinii. Rezultaty mogą być niekompletne jeśli chodzi o planowanie działań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Innowator® może być wykorzystywany we wszystkich obszarach związanych z podejmowaniem decyzji; na szczególne podkreślenie zasługuje wykorzystanie go w pięciu poniższych dziedzinach:

Planowanie strategiczne

Jako narzędzie dla wyższej kadry zarządzającej i jednostek planistycznych, zasadniczym celem wykorzystania Innowatora® jest wspieranie planowania strategicznego i operacyjnego na różnych poziomach: organizacyjnym, funkcjonalnym czy komórkowym.

Warsztaty z Innowator'em® mogą towarzyszyć planowaniu takich kwestii, jak misja, wizja i kluczowe wartości organizacji, identyfikacja i porządkowanie krytycznych czynników sukcesu, wypracowanie kluczowych działań i przyporządkowanie odpowiedzialnych za ich realizację, identyfikacja głównych przeszkód we wdrażaniu planu.

Proces zespołowy

Organizacje rozkwitają dzięki współpracy zespołów; tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla złożonych problemów w sposób efektywny staje się coraz ważniejsze.

Działania zespołów takie, jak analiza problemów i czynników wpływu, określenie interesariuszy, opracowanie rozwiązań alternatywnych oraz ocena i wybór najlepszego z nich mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu The Innovator'a®.

Badania i konsulting

The Innovator® jest wyrafinowanym narzędziem badawczym, służącym pozyskaniu, podsumowaniu i analizie wkładu. Dzięki ciągłemu monitorowaniu wyników i porównywaniu rezultatów z różnych spotkań możliwa jest szybka i adekwatna analiza potrzeb. Proces angażuje ludzi, dzięki czemu buduje się porozumienie wokół wypracowanych rozwiązań.

Różnorodne zastosowania metodologii The Innovator'a® w tym zakresie obejmują między innymi badanie gotowości i wymagań do zmiany organizacyjnej, możliwości i potrzeby dla wdrażania strategii, wymagania i oczekiwania klientów, modelowanie kompetencji i zawodów przyszłości, kryteria efektywności i oceny zespołów.

Szkolenia i rozwój

The Innovator® może być z powodzeniem wykorzystywany jako część szkoleń i działań rozwojowych, szczególnie tych, które ukierunkowane są na wdrożenie nowych strategii lub wspomaganiu zmian organizacyjnych.

The Innovator® umożliwia sformułowanie misji,  analizę wpływu zmian w otoczeniu, uporządkowanie kluczowych czynników sukcesu, identyfikację kluczowych kompetencji, opracowanie indywidualnego lub grupowego planu działania, ocenę kryteriów wykonania.

Pomiar i zarządzanie

The Innovator® przynosi także szereg korzyści, jeśli chodzi o szybkość  i jakość interakcji grupowej. Poprzez kombinację ukierunkowanej dyskusji i technologii wspierającej porozumienie, każda sesja jest zaprojektowana specjalnie pod kątem pożądanych rezultatów i kwestii nad którymi pracują uczestnicy. Proces jest elastyczny i daje satysfakcję, a uczestnicy nagradzani są za swoje wysiłki w postaci natychmiastowych rezultatów. 

Jak będziemy pracowali:

Narzędzia do podejmowania decyzji
Burza mózgów
Moderowane dyskusje

The Innovator®  - system wspierający proces grupowego planowania i podejmowania decyzji, kombinacja  wykorzystująca oprogramowanie do zespołowego głosowania z profesjonalną facylitacją procesu grupowego. System może być wykorzystywany z grupami liczącymi do 250 osób, jednak najlepsze efekty przynosi w grupach 12-18 osób. Innowator® koncentruje energię zespołu i przyspiesza proces podejmowania decyzji oraz tworzenia koalicji i budowania porozumienia dla wypracowanych rozwiązań.

5 powodów dlaczego warto

Wykorzystanie wiedzy zespołu

The Innovator® jako metoda pracy, opiera się na założeniach zarządzania partycypacyjnego i coachingu grupowego, zgodnie z którymi zespoły traktowane są jako ważne źródło wiedzy w organizacji, a metody, na których się opiera, pomagają tę wiedzę wykorzystać.

Wykorzystanie zdolności decyzyjnych zespołu

Warsztaty dają proces, który pomaga uporządkować zdolności decyzyjne zespołu, dając strukturę do realizacji kolejnych etapów: analizy przeszłości, zrozumienia teraźniejszości i aktualnych trendów oraz określenia przyszłych strategii i uszczegółowienia czynników sukcesu, które pozwolą urzeczywistnić plany.

Szybkie podejmowanie decyzji

Technologicznie The Innovator ® wykorzystuje oprogramowanie i urządzenia umożliwiające szybką i efektywną realizację poszczególnych etapów procesu.

Różnorodne zastosowanie

Innowator® może być wykorzystywany we wszystkich obszarach związanych z podejmowaniem decyzji a szczególnie do planowania strategicznego, procesu zespołowego, badań i konsultingu oraz szkoleń i rozwoju.

Przejrzysta struktura pracy

W odniesieniu do procesu The Innovator® dostarcza jasnej i przejrzystej struktury, dzięki której zespół analizuje i wartościuje bieżącą sytuację, a następnie projektuje adekwatne rozwiązania wraz ze szczegółowym planem ich wdrożenia.

 

dowiedz się więcej

Masz pytania? Napisz do nas

Trwa wysyłanie zgłoszenia. Proszę czekać...

Wiadomość wysłana pomyślnie.

Sprawdź poprawność formularza.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij