Green Economy

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

W ciągu ostatnich lat zrównoważony rozwój, ekonomia obiegu zamkniętego i zachowania proekologiczne stał się ważnym elementem społeczno-politycznym i gospodarczym. Zmiany w otaczającym nas środowisku, jego degradacja, zmiany klimatyczne i kończące się zasoby naturalne to zagrożenie dla współczesnego świata. Aby spowolnić i ograniczyć ten proces wymagane jest intensywne zaangażowanie i działania wszystkich uczestników rynku.

W tym kontekście jednym z długofalowych celów PAIZ jest promowanie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekonomii obiegu zamkniętego i zachowań proekologicznych w pracy i w domu. Dlatego od kilku lat tworzymy narzędzia cyfrowe (np. grywalizacje), i platformy edukacyjne (MOOC i SLP) zawierające aktualną wiedzę na ten temat, prowadzimy badania dotyczącej ekonomii obiegu zamkniętego a także projektujemy gotowe rozwiązania ułatwiające podmiotom gospodarczym i indywidualnym osobom zmianę zachowań i nawyków na proekologiczne.

W 2019 roku Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład (politykę Green Deal), w którym postawiła sobie za cel osiągniecie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Jako uzupełnienie polityki Green Deal w lipcu 2021 Komisja Europejska przyjęła pakiet „Fit for 55”, który ma dostosować państwa członkowskie do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Aktualnie PAIZ Konsulting realizuje szereg projektów edukacyjnych wspierających zrównoważony rozwój i ekonomię obiegu zamkniętego i aktywnie działa z międzynarodowymi partnerami w tym zakresie.

Shift2Green

Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

L2C

Linear Turns Circular – Fostering SMEs Circular Economy Transition

Too Good To Go

Waste Free Economy Transformation for SMEs

PackLess

Supporting SME Sustainable Packaging Transformation

GoBeEco

Gamification of eco-friendly habits in adult education

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin