Aplikacje dla biznesu

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin
Pracujemy w branży szkoleń wystarczająco długo, by widzieć, że samo szkolenie nie wystarczy. Dlatego promujemy wdrażanie wiedzy i umiejętności doskonalonych w trakcie szkoleń, dzięki któremu efektywność szkoleń wzrasta wielokrotnie, a proces zaprojektowany systemowo nastawiony jest na osiąganie rezultatów biznesowych.
80% uczestników wdraża z dobrym skutkiem to, czego nauczyli się w trakcie szkolenia! Czy to możliwe?

Z aplikacjami Extended Learning TAK!

Projektując transfer efektów uczenia się w miejsce pracy wykorzystujemy najnowsze trendy w edukacji – mobilny dostęp, LOOP (personalizację procesu – własne tempo), bite –size learning oraz bieżącą informację zwrotną na temat postępów. Aplikacje Extended Learning to coś więcej niż systemy zarządzania szkoleniami, które służą administrowaniu szkoleniami i ich dostarczaniu; celem aplikacji Extended Learning jest wdrożenie nowej, wiedzy, umiejętności i zachowań do codziennej praktyki.

Tworzymy aplikacje od podstaw, a także proponujemy skorzystanie z gotowych opracowanych przez nas rozwiązań webowych jak na przykład ELSS lub aplikacji mobilnych jak MobilEdu

Aplikacje Extended Learning:

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Realizacje

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Wydawnictwo Czelej

Extended Learning efektywnie wspiera szkolenia firmy PAIZ Konsulting. Pozwala na powtórzenie i sprawdzenie przyswojonej wiedzy w dowolnie wybranym czasie i miejscu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wewnętrzny komunikator, umożliwiający korespondencję z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkoleń. Z taką formą wsparcia spotkałam się po raz pierwszy - jestem pełna uznania dla firmy PAIZ za rzetelne przekazywanie wiedzy oraz praktyczne, nowoczesne rozwiązania w obszarze narzędzi oferowanych uczestnikom szkoleń.
Dorota Partyka Dyrektor Ds. Wydawniczych Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Inchcape Motor Polska – Wiodący i wielokrotnie nagradzany dealer marek BMW i Mini

Wspólnie z działem HR Inchcape Motor Polska opracowaliśmy program rozwojowy dla menedżerów i liderów: Akademia Menedżera Inchcape. Program trwa prawie 1,5 roku i składa się z cyklicznie realizowanych 10 modułów szkoleniowych. Aby zwiększyć efektywność projektu uwzględniliśmy w nim również platformę Extended Learning. Chcieliśmy by proces rozwojowy wprost przełożył się na codzienną pracę menedżerów, aby jak najwięcej z tego, co się nauczyli zostało wdrożone. Dzięki Exended Learning zaplanowaliśmy zadania przygotowujące uczestników przed każdym z modułów Akademii, a także zadania wdrożeniowe i związane z retencją wiedzy po każdym module. Dzięki unikatowemu podejściu do projektu i funkcjonalnościom, które daje Extended Learning, mogliśmy na bieżąco reagować na potrzeby i możliwości, które się pojawiały. Systematycznie dopasowywaliśmy zadania do specyfiki firmy i pracy każdego z menedżerów uczestniczących w Akademii. Extended Learning w prosty sposób umożliwił nam również zaangażowanie przełożonych uczestników, którzy nie tylko wspierali uczenie się menedżerów, ale także motywowali ich do stosowania nowych umiejętności w pracy. Narzędzie znakomicie sprawdziło się w organizacji, która działa w trzech lokalizacjach i ma kilkanaście działów funkcjonalnych. Extended Learning pełniło rolę swego rodzaju spoiwa, które połączyło w jedną całość dziesięć modułów szkoleniowych. Zaangażowanie przełożonych uczestników wpłynęło na większą motywację do uczenia się i wdrażania tego, co menedżerowie nauczyli się w pracy. Platforma znakomicie sprawdziła się również jako swego rodzaju narzędzie wspomagające społeczne uczenie się, w którym menedżerowie z tych samych działów funkcjonalnych w różnych lokalizacjach, mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na wdrożenie innowacji i zmian.

Sieńko i Syn Sp. z o.o. dealer VW i Audi

 • Patrząc z perspektywy swojego działu i celów jakie przed Państwem stoją, nad jakimi problemami czy wyzwaniami możecie pracować dzięki wprowadzeniu platformy Extended Learning?

  Elżbieta Sieńko: Extended Learning w dłuższej perspektywie spowoduje, że pracownicy będą regularnie korzystać z naszego wewnętrznego systemu Customer Relationship Management, dedykowanego do pracy w serwisie VW i Audi.

  Co daje praca z Platformą Extended Learning z perspektywy całej firmy?

  E.S.: Zadania wykonywane przez pracowników pozwalają nam na monitorowanie pracy indywidualnych pracowników oraz ocenianie ich bieżącego zaangażowania i systematyczności.
  Anna Kraszewska: Budowanie świadomości pracowników – świadomość wyzwań, świadomość korzyści, budowanie świadomego zespołu. To niezwykle ważne.
  Dzięki raportowaniu zadań bezpośrednio na Platformie, pracownicy mają możliwość porównywania wyników pracy codziennie. Widzą jak pracują najlepsi – to dobry przykład. Codzienne zadania na Platformie pozwalają na wypracowanie systematyczności i innych pożądanych zachowań pracowników.

  Zadania na Platformie są przez wielu pracowników postrzegane jako dodatkowy obowiązek; jak udaje się Paniom skłonić ich do wykonywania zadań tam umieszczanych?

  A.K.: To zwykle faktycznie stanowi problem. W tej sytuacji przez prezentacje i rozmowy poprzedzające wprowadzenie Platformy Extended Learning osiągnęłyśmy wysoką świadomość zespołu co do celów projektu i oczekiwanego zaangażowania. Na bieżąco wspomagamy się poprzez stymulowanie konsekwentnej realizacji zadań, utrwalenie nawyków, stałą kontrolę – te wszystkie elementy współgrają i dają efekt. Bez zaangażowania przełożonych ta zmiana nie byłaby możliwa.

  E.S.: Korzyści indywidualne dla samych pracowników to podniesienie kompetencji własnych, zmiana podejścia do nowych wyzwań i zmian, uświadomienie sobie wymiernych korzyści płynących z prawidłowego działania systemu CRM dla firmy i dla samego pracownika, lepsza komunikacja w zespole.
  Elementy współzawodnictwa zawarte w zadaniach na platformie wpływają na większą aktywność i pozytywne podejście do zadań.

  Co jeszcze mogą Panie powiedzieć na temat samej platformy i współpracy z PAIZ?

  E.S.: Extended Learning daje możliwość stałej obserwacji i komentowania na bieżąco. Ta stała interakcja powoduje, że pracownik ma świadomość, że jego postępy widać „jak na dłoni”. Konstrukcja ćwiczeń także wymusza systematyczną pracę i zaangażowanie. Nadzór nad działaniami na platformie jest na zasadzie „double check”, ponieważ zasadą jest zaangażowanie trenerów po stronie PAIZ i firmy, której pracownicy biorą udział w szkoleniu a szczególnie przełożonych.

  A.K.: Korzyści jakie widzimy już teraz: lepiej przygotowany pracownik, regularnie korzystający z narzędzia w postaci CRM, wyższy poziom obsługi, budowanie lepszych relacji z klientami i współpracownikami, większa satysfakcja z pracy wynikająca ze zmiany – to, co do tej pory stanowiło problem jest początkiem pozytywnej zmiany.