Kontakt

Adres

ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin

Telefon

81 533 51 48
695 309 080

E-mail

biuro@paiz.com.pl
kongres@skolamed.pl

NIP

712-22-77-054

REGON

430844937

Rejestracja spółki

KRS nr 52339, Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydz. Gosp. Krajowego Rej. Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego

125.000,00 zł

Informacje o firmie:
Forma własności: Spółka prawa handlowego
Rok założenia: 1997 jako spółka handlowa (kontynuacja wcześniejszej działalności, zapoczątkowanej w 1993 r.)
Uwagi dot. stanu finansowego firmy: Firma co roku uzyskuje dodatni wynik finansowy i terminowo reguluje zobowiązania wobec budżetu i ZUS.

Zapraszamy na naszą stronę dotyczącą usługi organizacji kongresów i turystyki: