High Performance Learning Journey

Jak przenieść to, czego się uczymy do praktyki? Jak wykorzystać potencjał tkwiący w samodzielnej nauce treści oferowanych w sieci? Jak czerpać więcej z tradycyjnych szkoleń? Jak wreszcie mieć pewność, że nauka przełożyła się na korzyści biznesowe?

Przejście od teorii do wdrożenia od zawsze jest idée fixe nie tylko działów HR, ale także menedżerów pionów sprzedaży, logistyki, produkcji i wielu innych.

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin
Według badań (Brinkerhoff) tylko jeden na sześciu uczestników szkoleń z sukcesem wdraża w pracy to, czego się nauczył na szkoleniu. Czterech na sześciu próbuje raz, ponosi porażkę i już nigdy nie próbuje ponownie. I zawsze pozostaje ten jeden, który nigdy nawet nie próbuje. Dotychczasowa praktyka pokazała, że opracowana przez prof Brinkerhoff’a metodologia High Performance Learning Journey (HPLJ) radykalnie zwiększa wpływ szkolenia na wydajność w miejscu pracy. Odpowiednie nastawienie do uczenia nigdy nie było tak ważne jak w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Jedyną znaną nam umiejętnością, która zawsze będzie ważna, jest umiejętność uczenia się i wdrażania w pracy. Zaproś certyfikowanych przez prof Brinkerhoff’a konsultantów PAIZ.i zobacz jak możesz zwiększyć efektywność programów rozwojowych w twojej organizacji.