Kadra menedżerska

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Według badań nawet do 40% osób, awansowanych na stanowisko menedżerskie, traci je w ciągu 18 miesięcy. Częstym powodem rezygnacji z pracy, podawanym przez pracowników, jest przełożony – menedżer. Doskonały fachowiec czy specjalista nie zawsze sprawdzi się jako kierownik. Także menedżerowie odnoszący już sukcesy potrzebują ciągle nowych inspiracji, weryfikacji swoich umiejętności i ciągłej stymulacji do rozwoju. 

Firma doradcza Zenger/Folkman, w rozległych badaniach wyłoniła 7 zachowań najbardziej efektywnych pracowników: wyznaczanie ambitnych celów, wykazywanie spójności, posiadanie wiedzy i doświadczenia fachowego, dążenie do wyników, przewidywanie i rozwiązywanie problemów, podejmowanie inicjatywy i współpraca. Porównano je następnie z wynikami analizy zachowań skutecznych liderów – menedżerów. Kompetencje, które określają świetnego menedżera, znacznie bardziej koncentrują się na innych u: otwartość na informacje zwrotne, zabieganie o nie i ciągłe szukanie okazji do doskonalenia się, zainteresowanie rozwojem pracowników i wspieranie ich, otwartość na innowacje, dbanie o dobrą komunikację, inteligencja emocjonalna i wspieranie rozwoju organizacji.

Jak widać umiejętności decydujące o skuteczności i wysokiej wydajności szeregowych pracowników nie są jedynymi, których pracownicy będą potrzebować, aby zostać skutecznymi menedżerami. Proponujemy Państwu programy stymulujące wielowymiarowy rozwój liderów i menedżerów: Akademia Menedżera i Innowacyjny Menedżer. W ramach każdego z nich proponujemy sprawdzoną, efektywną ścieżkę rozwoju kompetencji. Obie Akademie to nie tylko sprofilowane i sprawdzone w praktyce, rozwijające kompetencje menedżerskie szkolenia, ale też wsparcie poprzez rozwiązania Extended Learning, które gwarantują retencję wiedzy, ale co najważniejsze, bardzo szybkie i trwałe zmiany nawyków i zachowań.

W pełnej wersji nasza Akademia Menedżera to składa się z 10-ciu 2 dniowych powiązanych ze sobą modułów. Zwykle realizowane są co 4-6 tygodni. Rozpoczynamy od warsztatu w formule „Development Center” : „Wyzwania Zarządzania” i bazując na nim budujemy dalszą ścieżkę rozwoju (kolejne moduły)

Cały proces może zostać zaprojektowany wg metodologii High Performance Learning Journey, zgodnie z którą połączy:

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Największe zalety naszej Akademii Menedżera

Dodatkowo:
Zrealizowaliśmy już 18 edycji naszej Akademii Menedżera.
Skontaktuj się z nami a pokażemy ci jakie efekty uzyskali nasi klienci doskonaląc z nami swoich menedżerów