paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

DigiFind

W latach 2018-2021 wspólnie z Partnerami z Polski, Włoch, Bułgarii, Niemiec i Rumunii realizowaliśmy projekt Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry (DigiFind).
Jego celem było wsparcie trenerów pracujących w sektorze meblarskim w rozwoju kompetencji niezbędnych do nauczania kompetencji cyfrowych w grupie słabo wykwalifikowanych pracowników tego sektora celem zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz rozwoju osobistego i zawodowego tych ostatnich oraz zapewnienia trwałego rozwoju sektora meblarskiego.
Rezultaty projektu obejmują program szkolenia dla trenerów, materiały edukacyjne oraz innowacyjne narzędzia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie digifind.unwe.bg