ELSS

PAIZ Konsulting była koordynatorem projektu Extended Learning Support System (ELSS), finansowanego ze środków programu Erasmus+. Projekt realizowany był w latach 2016-2019 wspólnie z 4 Partnerami z Włoch i Grecji.

Celem projektu było stworzenie systemu online wspierającego wdrażanie efektów szkoleń, który można stosować w odniesieniu do dowolnego modułu e-learningowego czy tradycyjnego szkolenia na sali. Spośród różnych celów, którym służy system, najważniejsze to wzrost retencji wiedzy i wsparcie wdrażania nowych umiejętności w miejscu pracy poprzez stosowanie nowych metodologii. ELSS został przygotowany w językach: angielskim, włoskim, polskim i greckim.

Więcej informacji na stronie projektu elss-project.eu.