paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

MobiLEx

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt MobiLEx (Mobile learning system for reinforcing skills retention) realizowany jest przez PAIZ Konsulting wspólnie z Partnerami z Niemiec, Wloch i Grecji. Celem projektu, realizowanego w latach 2021-2023, jest rozwój kompetencji cyfrowych trenerów VET i udostępnienie im narzędzia do projektowania procesu wdrażania umiejętności nabytych na szkoleniach.

Więcej informacji na stronie projektu i na Facebooku.

 

WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU:

W ramach projektu Mobilex -Mobile learning system for reinforcing skills retention (https://mobilex-project.eu) partner: firma Paiz Konsulting sp.z.o.o z Polski zorganizowała wydarzenie upowszechniajace rezultaty projektu- Multiplier Event. Wydarzenie to podkreśliło ważną rolę jakości procesów uczenia się, szczególnie z wykorzystaniem narzędzi wspomagających uczenie się: edytora Mobiledu: mobiledu.eu oraz aplikacji Mobiledu App, która już jest dostępna bezpłatnie na: Appstore oraz GooglePlay

paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Model Transferu Kompetencji
Studium przypadku - klient z branży motoryzacyjnej