paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Packless

Projekt PackLess – Supporting SME Sustainable Packaging Transformation, (PackLess-wspieranie MŚP w procesie transformacji na rzecz zrównoważonych opakowań)

jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus +.

To 30-miesięczna inicjatywa, która wspiera wdrażanie opakowań zero waste, gdzie „zero waste” (ZW) rozumie się jako stosowanie zasady 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

Projekt jest ma na celu dostosowanie się do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20.12.1994 r. w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, która ustanawia środki mające na celu zapobieganie produkcji odpadów opakowaniowych oraz przejście na gospodarkę cyrkularną. Projekt realizuje założenia Planu Działania w ramach gospodarki Circular Economy ( Dzięki Planowi Działania Komisja podejmuje decydujący krok w kierunku przekształcenia Europy z gospodarki liniowej w gospodarkę cyrkularną)

Projekt Packless zapewni:

-Zwiększenie kompetencji partnerów i zaangażowanie w co najmniej 2 dziedzinach: budowanie zrównoważonych organizacji i projektowanie cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

– Zwiększenie świadomości organizacji partnerskich w zakresie trwałych wyborów opakowań prowadzących do promowania ich świadomych zamówień

– Angażujący proces aktywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej transformacji MŚP.

– Kompendium historii sukcesu firm, które wdrożyły zrównoważony proces w zakresie opakowań

– MOOC wesprze świadomość zrównoważonego rozwoju w ogólnych i zrównoważonych modelach opakowań, w szczególności i związanych z nimi rozwój nawyków w miejscu pracy dla osób uczących się VET; OER w EN, PL, BG, DE dla edukatorów VET.

-Kompendium wiedzy dla MŚP i edukatorów VET z modułową strukturą programową (sylabus) dostępnych w jezykach partnerów, które może być wykorzystywane przez dostawców VET i właścicieli i menedżerów MŚP do kształcenia pracowników MŚP i liderów odpowiedzialnych za wybór opakowań, a także dla edukatorów VET do projektowania zdigitalizowanych programów nauczania rozwoju eko-zachowań w pracy.

– MOOC & Compendium promowane i rozpowszechniane w 4 krajach poprzez działania online i F2F.

Projekt jest realizowany przez pięć organizacji partnerskich w czterech krajach UE (Niemcy, Austria, Polska i Bułgaria).

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie http://packless.eu/