Up-selling i cross-selling w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

Klient: Jedna z największych i najbardziej liczących się firm z branży ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej
Cel projektu:

Zwiększenie sprzedaży Agentów na dotychczasowym portfelu klientów dzięki zastosowaniu technik up- i cross-sellingu

Rezultaty:

Zwiększenie sprzedaży Agentów na dotychczasowym portfelu klientów dzięki zastosowaniu technik up- i cross-sellingu

Rozwiązania:

Seria szkoleń, poprzedzona została drobiazgową analizą potrzeb grupy docelowej tj. Agentów, dzięki czemu wspólnie z reprezentantami grupy docelowej opracowali optymalną zawartość szkolenia, tak by wpisywało się w ścieżkę rozwojową. Tak też wybraliśmy metodykę – adekwatną do realizacji zaplanowanych celów, ale także dopasowaną do umiejętności trenerskich Kierowników Sprzedaży.
Celem drugoplanowym projektu było umocnienie uczestników w roli trenera i przekonanie ich do stosowania w trakcie szkoleń aktywnych metod pracy. Szkolenie dało uczestnikom możliwość indywidualnego sprawdzenia się w roli prowadzących zajęcia metodami aktywnymi, wymagającymi interakcji z grupą. W każdym przypadku zainteresowanie i reakcja „uczestników” na proponowane formy pracy była bardziej pozytywna niż w przypadku szkoleń realizowanych przy pomocy Power Pointa, więc motywacja do stosowania nowo poznanych technik wzrosła, czemu uczestnicy dali wyraz w ankietach. Szkolenia ocenione zostały bardzo wysoko. Blisko 97% osób uznało szkolenia za satysfakcjonujące i interesujące, a ponad 95% uznało, że tematyka szkoleń jest przydatna w ich pracy, a same szkolenia były motywujące i inspirujące do działania.

Galeria: