paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Beata Nowak-Buza

Z firmą PAIZ Konsulting Sp. z o.o. jestem związana od 10 lat.

Największym wyzwaniem dla mnie jest zaakceptowanie faktu, że nie na wszystko mam wpływ.

Wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia romańska.

Doświadczenie zdobywałam na półrocznym stażu w regionie Poitou-Charentes (Francja) jako asystent kulturowy w szkole publicznej. Równolegle pracowałam w charakterze opiekuna w liceum zawodowym.

Zanim trafiłam do firmy PAIZ Konsulting pracowałam na stanowisku konsultanta w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” w Lublinie.

Kompetencje, które posiadam...
znajomość języków obcych (francuski, angielski),
umiejętności organizacyjne,
umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
odpowiedzialność,
dokładność i sumienność,
automotywacja.

Kieruję się zasadą…
Wszystko zaczyna się od marzeń ….

W wolnym czasie...
słucham muzyki, czytam, a przede wszystkim staram się przebywać z rodziną i przyjaciółmi.