KeySTART2Work

Key Skills & Employability Assessment Service for Young and Adult Learners (KeySTART2Work) to realizowany przez PAIZ Konsulting w ramach programu Erasmus+ wspólnie z Partnerami z Hiszpanii, Włoch, Austrii i Grecji projekt skoncentrowany na diagnozie i rozwijaniu kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia.

Termin kompetencje przekrojowe coraz powszechniej zastępuje stosowane dotychczas określenie kompetencje transferowalne. Są to posiadane przez jednostkę kompetencje przydatne w innych zawodach lub na innych stanowiskach niż to, na którym osoba aktualnie pracuje lub do niedawna pracowała. Kompetencje te mogły zostać również nabyte przez aktywność niezwiązaną z wykonywaną pracą, podejmowaną w czasie wolnym lub poprzez edukację lub szkolenia. Ujmując rzecz bardziej ogólnie, są to kompetencje nabyte w jednym kontekście lub w celu wykonania konkretnego zadania, które mogą zostać przeniesione do innego kontekstu.

W ramach projektu uruchomione zostało narzędzie online, dzięki któremu osoby uczące się, zarówno młodzież jak i dorośli, mogą dowiedzieć się, czym są kompetencje przekrojowe oraz jaki potencjał w tym zakresie posiadają; dokonać samooceny w zakresie ww. kompetencji i zarządzać ich rozwojem. Serwis ten stanowi punkt wyjścia dla usługi doradztwa, która będzie świadczona w ramach Izby Handlu w Grenadzie (Hiszpania). Zakładamy, że ww. usługi ułatwią znalezienie zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu oraz skorzystania z narzędzia do samooceny kompetencji

Galeria: