paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

MindtheDATA

‘MindtheData – Creating a data protection culture among SME’s to europejski projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach program Erasmus+. Celem projektu jest wsparcie MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) we wdrażaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Specjalistom i organizacjom zajmującym się ochroną danych zostaną udostępnione narzędzia, dzięki którym będą mogli wspomóc MŚP w pełnej integracji ich kultury organizacyjnej z RODO, rozumianym jako cenne narzędzie rozwoju firmy, nie zaś tylko obowiązek.

Głównymi rezultatami projektu są darmowe szkolenie online na temat RODO oraz podręcznik dla konsultantów biznesowych, ułatwiający korzytanie z platformy. Ddodatkowo Partnerzy projektu stworzyli podcasty wprowadzające do szkolenia oraz kompendium partycypacyjnych metod nauczania, które ktrenerzy mogą wykorzystać w trakcie prowadzonych przez siebie szkoleń z zakresu RODO, aby bardziej zaangażować uczestników we wdrażanie rozporządzenia w firmie.

Komunikat prasowy styczeń 2021
Komunikat prasowy sierpień 2021
Komunikat prasowy październik 2021
Komunikat prasowy 2 październik 2021
MTD Podręcznik trenera PL
MTD Podcast o projekcie PL
MTD Kompendium partycypacyjnych metod nauczania EN