paiz konsulting, firma szkoleniowa lublin, firma doradcza lublin, instytut zarządzania lublin, szkolenia dla menedżerów lublin, szkolenia ze sprzedaży lublin, szkolenia liderów lublin, akademia menedżera lublin, grywalizacja lublin, gamifikacja lublin

Shift2Green

Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification, (Shift2Green – Promowanie ekologicznych nawyków w pracy za pomocą grywalizacji).

Międzynarodowy projekt rozpoczął się w 2022 r. i ma na celu budowanie świadomości ekologicznej i rozwijanie kompetencji liderów i pracowników MŚP w celu rozpoczęcia zielonej transformacji zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i osobistym. Generalnym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej pracowników firm oraz zachęcanie MŚP do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań prowadzących do transformacji ekologicznej, tworzących wartość dla ich organizacji i otoczenia biznesowego. Jednym z rezultatów będzie wypracowanie grywalizacji skierowanej do edukatorów z nauczania zawodowego oraz pracowników MŚP. Aplikacja ma na celu promować ekologiczne nawyki w pracy.

Partnerzy projektu: PAIZ Konsulting, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), RepaNet Cleantech Bulgaria, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partnerzy wzieli pod uwagę swoje organizacje i swoich przedstawicieli z grupy docelowej by doskonalić swoje umiejętności w zakresie zielonych zachowań w pracy i stać się prawdziwymi agentami zmian. Będą oni rozwijać rozwiązania edukacyjne, które pomogą edukatorom VET, liderom MŚP zapoczątkować zmianę i dać wytyczne w zakresie eko-transformacji przedsiębiorstw MŚP.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie projektu https://shift2green.eu/