Firma farmaceutyczna stawia na ciągły rozwój i kreatywność pracowników

Klient: Firma farmaceutyczna z polskim rodowodem
Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu było uzupełnienie i wzrost kluczowych kompetencji kadry sprzedażowej i menedżerskiej. Dodatkowym efektem miało być zachęcenie kadry z długim stażem pracy do ciągłego doskonalenia się oraz pobudzenie kreatywności wśród pracowników.

Rezultaty:

Dzięki realizacji projektu firma mogła prawie 2-krotne zwiększyć rozmiar działań. Projekt pozwolił na odejście od dotychczasowej praktyki szkolenia pojedynczych osób, na rzecz projektu rozwojowego w pełni dostosowanego do specyfiki firmy. Łącznie w projekcie uczestniczyło ponad 120 osób (kadra kierownicza, przedstawiciele medyczni, kluczowi specjaliści).

Rozwiązania:

PAIZ opracował dwuletni projekt rozwojowy, a także wsparcie wdrożenia w miejscu pracy. Docelowo w projekcie zaplanowano realizację 52 szkoleń dla 3 grup stanowisk:

  • szkolenia dla menedżerów: umiejętność wprowadzania zmian i zarządzania nimi, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, prowadzenia spotkań i zebrań;
  • szkolenia dla przedstawicieli medycznych: budowanie długoterminowych relacji z klientami poprzez sprzedaż konsultatywną, rozwiązywanie konfliktów, rozwój osobisty i organizacja czasu, prowadzenia prezentacji;
  • szkolenia specjalistyczne dla kierowników i specjalistów z zakresu audytu procesu jakości w branży farmaceutycznej, walidacji, procedur prowadzenia badań i rozwoju technologicznego zgodnie z wymogami GMP, wykorzystania metod analizy statystycznej i dokumentacji w GMP i ISO, procedur kontroli jakości.

Dodatkowo w ramach projektu opracowany został zestaw metod motywowania pracowników w różnym wieku i o różnych potrzebach, a także indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego uczestników 45+ projektu.

Galeria: