Jak zwiększyć efektywność pracy w zespołach projektowych i zmniejszyć animozje?

Klient: Firma projektowa
Cel projektu:

Zwiększenie efektywności zarządzania i współpracy w zespole w grupie menedżerów i specjalistów.

Rezultaty:

Uczestnicy zaczęli brać udział w pracach większej niż dotychczas liczby zespołów projektowych, zespoły zaczęły przystępować do pracy szybciej i było w nich mniej napięć i tarć.
Blisko 95% osób uznało szkolenia za satysfakcjonujące i interesujące, a ponad 95% uznało, że tematyka szkoleń jest przydatna w ich pracy, a same szkolenia były motywujące i inspirujące do działania. „Warto było przyjść na szkolenia”

Rozwiązania:

Zaproponowano szkolenia i warsztaty z tematów: zarządzanie sobą w czasie, elastyczna współpracy w zespole i komunikacja oraz przygotowywanie i prowadzenie efektywnych prezentacji.