Kompetencje leadership jako standard dla wszystkich pracowników w firmie

Klient: Międzynarodowy koncern farmaceutyczny
Cel projektu:

Przejście „od Dobrego do Wielkiego” w obszarze zarządzania i rozwoju pracowników m.in. poprzez wprowadzenie koncepcji zwinności, lean management, zwiększenie zaangażowania pracowników i zarządzanie talentami

Rezultaty:

Wzrosła świadomość znaczenia kompetencji leadership dla budowania nowej kultury organizacyjnej w każdym z 6 doskonalonych obszarów; pracownicy zaczęli rozumieć i stosować w pracy zachowania i umiejętności doskonalone w trakcie szkoleń.

Rozwiązania:

Zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z umiejętności budujących 6 obszarów kompetencji leadership dla wszystkich pracowników w firmie.