Szkolenia stanowiskowe (on the job training) – czy można uczyć efektywniej i… efektowniej w relacji jeden do jednego

Klient: Przedsiębiorstwo z branży energetycznej
Cel projektu:

Zwiększenie efektywności i (jakość i tempo) przygotowania pracowników do pracy na nowych stanowiskach.

Rezultaty:

Certyfikowanie 75 mistrzów i specjalistów do prowadzenia szkoleń na stanowiskach pracy z uwzględnieniem metodyki nauczania dorosłych i nowych manuali; opracowanie szczegółowych planów szkoleń wraz z materiałem dla mistrzów prowadzących szkolenia dla każdego stanowiska pracy na produkcji w dwóch zakładach.

Rozwiązania:

Dwuletni projekt obejmował przygotowanie szczegółowych planów szkoleń dla kilkunastu stanowisk pracy w dwóch zakładach. Wsparcie wdrożenia polegało na zaprojektowaniu gotowych manuali do prowadzenia szkoleń na poszczególnych stanowiskach wraz z procedurami i pomocami dla prowadzących szkolenia oraz weryfikacji (na poziomie indywidualnym) umiejętności korzystania z ww. planów szkoleń w praktyce – egzamin praktyczny.

Dodatkowe wyzwania:

Wzbudzenie gotowości do uczenia się, zaprojektowanie różnorodnych, aktywnych metod szkoleniowych do wykorzystania w sytuacji nauczania na stanowisku pracy w relacji jeden do jednego (uczeń – nauczyciel) przy założeniu, że proces szkoleniowy na dane stanowisko trwa nawet 3 miesiące.