Zwiększenie sprzedaży poprzez edukację klientów

Klient: Międzynarodowy koncern - producent cementu.
Cel projektu:

Zwiększenie sprzedaży cementu produkowanego przez Lafarge w marketach i składach budowlanych

Firma, jeden z kluczowych producentów cementu w Polsce i na świecie, oparła swoją strategię sprzedaży na edukowaniu pracowników swoich Klientów.
Przyjęto założenie, że można wspomóc sprzedaż cementu Lafarge klientom indywidualnym, jeśli sprzedawcy wyjdą z roli osób jedynie wydających towar i zaczną rozmawiać z Klientami o ich potrzebach, a docelowo także doradzać w wyborze.

Rezultaty:
  • opracowano szczegółową prezentację/szkolenie, które będzie prowadzone przez handlowców Lafarge dla pracowników składów i marketów budowlanych;
  • przygotowano 99% pracowników sił sprzedażowych do prowadzenia prezentacji i szkoleń w jednolitym standardzie;
  • wypracowano szereg materiałów i pomysłów do wykorzystania w materiałach wspierających sprzedaż;
  • zmiana nastawienia handlowców Lafarge do projektu.
Rozwiązania:

Warsztaty dla interdyscyplinarnego zespołu roboczego, w trakcie których wypracowano standard i treści do prezentacji zgodnych z wymogami koncernu oraz zakres szkoleń dla klientów Lafarge; szkolenia przygotowujące handlowców i doradców do prowadzenia prezentacji i szkoleń w marketach i składach budowlanych.