Ian Christmas

Jestem Dyrektorem Experior Management Consultants w Wielkiej Brytanii. Współpracuję z PAIZ Konsulting od 1995 r.

Od prawie 30 lat zajmuję się prowadzeniem szkoleń i warsztatów oraz konsultingiem w zakresie zarządzania. Przez 14 lat pracowałem w Kodaku, gdzie zajmowałem się poprawą jakości, efektywności pracy i procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie byłem konsultantem w Price Waterhouse Management Consultants, aż wreszcie podjąłem decyzję o utworzeniu własnej firmy. Teraz pracuję z firmami w Europie Wschodniej, Zachodniej, w Japonii, Indiach i na Środkowym Wschodzie. Moja rola polega na dostarczaniu firmom procesów, które wspomagają rozwój kultury organizacyjnej, zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich. Przykładowe projekty: facilitacja procesu tworzenia strategii korporacyjnej; facilitacja i projektowanie systemu zarządzania efektywnością na poziomie korporacyjnym i indywidualnym; analiza kultury organizacyjnej oraz identyfikowanie obszarów największej wrażliwości w firmie, a następnie opracowanie planów likwidowania słabych punktów; budowanie strategii zasobów ludzkich jako jednego z aktywów firmy. Szkolenia obejmują następujące grupy tematów: zarządzanie sobą, zarządzanie innymi, zarządzanie efektywnością, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie firmą oraz zarządzanie przyszłością. Moją pasją jest fotografia cyfrowa.